{Throwback} Winter Sadness

Winter has come to Brisbane. Suddenly want to throwback my winter in Vietnam two years ago. _______________________ Giọt sầu đông vương nhẹ mí mắt Thoáng say sưa thưởng thức vị lạnh đầu môi Trái tim buồn ngước nhìn cảnh lặng Chợt khẽ khàng xuyên qua lớp lớp tâm tư Mưa chợt đến mang vị mặn … Continue reading {Throwback} Winter Sadness

Advertisements